Circulaire geveleconomie

 

De gevelbranche wil de transitie maken naar een circulaire geveleconomie door als producenten gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Het streven is het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gevels, gevelproducten en -materialen voor een volgende cyclus in de biologische- en technische kringlopen. Zo mogelijk, maakt dat wat eens raam, kozijn, deur of vliesgevels was, in een volgende cyclus weer deel uit van de gevel. Het betreft zowel de metalen-, houten- en kunststof gevels. Dit, inclusief de bijbehorende onderdelen zoals glas, hang- & sluitwerk, panelen en andere kleinere onderdelen. Naast doelstellingen om het aandeel circulair voor gevels verder te verhogen, is tevens een blijvende CO2-reductie in deze kringlopen een belangrijke doelstelling.

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). 

Het door het kabinet aan de Tweede Kamer toegezegde verkennend onderzoek is afgerond in 2020. De doelstellingen, afspraken en activiteiten richting 2030 leggen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de branches vast in een ketenakkoord.