Ketenakkoord

Het ‘Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie’ is een convenant waarin vijf brancheorganisaties en twee ministeries afspraken maken over: 
•    doelstellingen en ambities op het vlak van circulariteit en klimaat;
•    collectieve uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
•    benodigde activiteiten en governance om richting 2030 doelstellingen te realiseren.