Partners

De Circulaire Geveleconomie is een samenwerking tussen de brancheorganisaties VMRG, VKG, NBvT, VHS, Bouwend Nederland, vakgroep Glas en de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Elke brancheorganisatie heeft haar eigen Circulaire Geveleconomie doelen gesteld voor 2030.

VMRG

De VMRG is een branchevereniging met zo’n 200 aangesloten bedrijven die werkzaam zijn in de metalen gevelbouw. Het gaat zowel om gevelbouwers (producenten van ramen, deuren, (vlies)gevels en serres) die werken conform de hoge VMRG Kwaliteitseisen en het VMRG Keurmerk voeren, als toeleveranciers in de gevelbouw. 

VKG

De Vereniging Kunststof Gevelelementen industrie (VKG) vertegenwoordigt de hele keten van bedrijven die zich bezighoudt met kunststof kozijnen, ramen en deuren. Zowel de toeleverende industrie als de kozijnproductie evenals de montage zijn onderdeel van deze keten. Met ruim 100 bedrijven stuurt de VKG op kwaliteit en zekerheid voor de klant. De basis van deze kwaliteit is opgetekend in de VKG Kwaliteitseisen. Als bewijs van deze kwaliteit en zekerheid voeren de leden het VKG Keurmerk. 

NBvT 

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie. De branchevereniging behartigt de gezamenlijke belangen van de circa 200 leden in technische en juridische zin en op sociaal gebied. Het productassortiment loopt uiteen van binnen- en buitendeuren, ramen en kozijnen, trappen tot en met complete houtsysteembouw-woningen. De grondstof van al deze producten is hout. 

Algemene Branchevereniging VHS

De Algemene Branchevereniging (VHS) is een brancheorganisatie van fabrikanten en leveranciers van hang- en sluitwerk en producten voor toepassing in de gebouwde omgeving op het gebied van beveiliging, toegankelijkheid en veiligheid, die hun weg zowel in Nederland als ver daarbuiten weten te vinden. De VHS is het aanspreekpunt voor alle zaken die direct of indirect te maken hebben met hang- en sluitwerk en aanverwante onderwerpen en vertegenwoordigt hierbij het overgrote deel van de in markt actieve bedrijven (± 70%). 

Bouwend Nederland, Vakgroep GLAS

De VG GLAS vertegenwoordigt de groothandel in vlakglas, de bedrijven die vlakglas bewerken en/of verwerken tot isolatieglas, gehard glas, gelaagd glas, etc en de bedrijven die bewerkt en onbewerkt vlakglas plaatsen. De leden van de VG GLAS vertegenwoordigen ruim 80% van de markt van isolatieglas. Vlakglas Recycling Nederland zamelt vlakglas in om het vervolgens te laten recyclen.