Roadmap

Nu stappen nemen, maakt in 2030 een wereld van verschil voor de positie van de gevelbouw. Met alle partijen is er daarom een zogenaamde roadmap, ofwel routekaart, opgesteld. Hierin staan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden, verdeeld naar drie onderwerpen:

  • product(ontwerp) en organisatie;
  • financiering en waarde;
  • overheid en regelgeving (institutioneel kader). 

Deze activiteiten bestaan uit:

  • collectieve activiteiten waarover afspraken zijn gemaakt in het Gevelakkoord;
  • facultatieve projectmatige activiteiten waarover partijen nadere afspraken maken en/of projecten initiëren;
  • constateringen die te maken hebben met overheid of regelgeving die de transitie stimuleren te versnellen of (nog) een barrière vormen. 

Bekijk de roadmap

Roadmap_A4_formaat_DEF.jpg