Verkenning

Het door het kabinet aan de Tweede Kamer toegezegde verkennend onderzoek ’Producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ is in 2020 afgerond. Dit onderzoek  biedt een basis voor de Roadmap en het Ketenakkoord. Het consortium onder leiding van Alba Concepts bestond uit Copper8, Frontwise Facades, Excess Materials Exchange, W/E adviseurs en Houthoff. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen:

1.    Het haalbaarheidsonderzoek 

Het haalbaarheidsonderzoek heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen waar de bedrijven en branches mee aan de slag kunnen.

2.    Bepaling potentie van een circulaire geveleconomie

De potentie van een circulaire geveleconomie is bepaald aan de hand van drie scenario’s. Deze scenario’s zijn samengesteld op basis van kansen, barrières en daarbij horende aanbevelingen en oplossingsrichtingen uit het haalbaarheidsonderzoek. Ook is de impact van keuzes voor verschillende circulaire businessmodellen in het onderzoek meegenomen.
Zowel de situatie begin 2020 (0-meting) als de potentie in 2030, 2050 en verder zijn bepaald voor verschillende scenario’s. Dit, in termen van circulariteit, losmaakbaarheid en CO2. Onderzocht is welke reductie in impact mogelijk is te realiseren wat betreft klimaat en circulariteit.

Zie voor de samenvatting van de Verkenning
Zie voor het volledige onderzoeksrapport 
Zie ook het nieuwsbericht