Digitalisering

De partijen binnen het ketenakkoord zien dat digitalisering een wezenlijke rol speelt bij maximalisatie van het behoud van de (rest)waarde van de gevel als wel de productie, inspectie, opwaardering en hoogwaardige recycling van gevels en gevelproducten. 

Industriële productie met verdergaande digitalisering, automatisering en robottisering zorgt er voor dat producten onder steeds verdergaande gecontroleerde omstandigheden tot stand komen, wat de kwaliteit en duurzaamheid van de gevel ten goede komt. 
Vastlegging van het gevelproduct in de vorm van een ‘paspoort’ (waaronder productspecificaties, afspraken omtrent prestaties, garanties en in verlengde van het businessmodel, onderhoudsdata en meer) dragen bij aan realisatie van hoogwaardiger circulair gebruik. Identifiers zoals QR-codes en RFID spelen een belangrijke rol bij het koppelen van het fysieke product aan de digitale informatie. Dit biedt tevens de mogelijkheden de gevel te monitoren gedurende de gehele levensduur.

Daarnaast leidt drone-inspectie van gebouwen tot gedetailleerd beeldmateriaal van de bestaande bouw. Door vervolgens met kunstmatige intelligentie objectief de onderhoudsstatus op basis van indicatoren (NEN2767) te bepalen, kunnen opdrachtgevers steeds beter sturen op levensduur en hoge restwaarde van de gevel. 

Voor alle genoemde vormen van digitalisering bestaan reeds verregaande initiatieven binnen betrokken branches, zoals paspoort Cirlinq, VKG Keurmerk smart database en opleverapp,de digitale (timmer)fabriek, project ‘kozijn van de toekomst’ en voor digitale gevelinspectie de Facade Service Applicatie.

Deze nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan realisatie en kunnen een goede rol spelen bij de logistieke inrichting en vastlegging  van de circulaire geveleconomie. Het staat bedrijven binnen de branches overigens vrij om keuzes te maken voor het gebruik van dergelijke nieuwe ontwikkelingen. De Circulaire Geveleconomie zal er naar streven, indien mogelijk en wederzijds wenselijk, in overleg met betrokken initiatieven, elkaar te versterken en administratieve lasten voor bedrijven ten aanzien van rapportage te minimaliseren.

Verder wordt met de afspraken in het ketenakkoord ook nadrukkelijk de link met BIM en de Informatieleveringsspecificatie (ILS) gevel gelegd.