Business modellen

Producenten in de gevelbouw nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van circulariteit. Er zijn vier ambitieniveaus om deze verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen. De dienstverlening neemt in de onderstaande vier businessmodellen steeds een stap toe, waarbij een volgend niveau voortbouwt op het voorgaande niveau: 

Gevel van hergebruikt gevelmateriaal

Door een collectieve terugname van producten en materialen uit de huidige gevelvoorraad en verplichting voor minimaal recycling (producentenverantwoordelijkheid). 

Gevel met certificaat circulaire prestaties 

Voor nieuwe gevels worden branche brede afspraken gemaakt over kwaliteitsstandaarden en collectieve terugname (producentenverantwoordelijkheid). Bedrijven profileren zich door prestaties op het vlak van circulariteit, klimaat en/of duurzaamheid. Partijen en/of producten worden door een onafhankelijke partij gecertificeerd.

Gevel met full-service contract 

De individuele gevelleverancier levert de gevel aan de klant inclusief onderhoud. Het onderhoudscontract is gebaseerd op de kwaliteitseisen van de gevel. Aan het einde van de gebruiksduur wordt een restwaarde gekoppeld aan de terugname van de gevel. Hierdoor worden verlenging van de levensduur, verbetering van de losmaakbaarheid en hoogwaardig hergebruik gestimuleerd.

Gevel-als-een-service

De individuele gevelproducent blijft eigenaar van de gevel en levert de gevel als een dienst. De prestaties die de gebruiker mag verwachten, liggen vast in een overeenkomst. Optimaal ontwerp gericht op maximale prestaties en levensduur van de gevel en een maximale restwaarde van product(delen) en/of het materiaal worden hierdoor gestimuleerd.