Financiering

Bij financiering gaat het om het financieren van circulair productontwerp en circulaire business modellen. Op financieel vlak is het van belang dat er meer inzicht komt in de samenstelling van gevels. Alleen dan kan de (rest)waarde of verhandelbaarheid van gevels aan het einde van hun levensduur bepaald worden. Een grondstoffenpaspoort biedt hierin een belangrijke basis. Het is van belang dat er dan ook een eenduidige systematiek is voor het bepalen van de (rest)waarde. Daarmee wordt het makkelijker voor financiers om in het geval van ‘gevels met een full-service contract’ en ‘gevels-als-een-service’ niet alleen de risico’s, maar ook de kansen van circulaire gevels te kunnen meenemen in een financieringsvoorstel.