Logistiek

Schone ontmanteling op de bouwplaats, demontage en scheiden van afvalstromen zijn essentiële onderdelen van een circulaire geveleconomie. Dit alles leidt tot de herbruikbaarheid van (delen van) de gevel en beschikbaarheid van secundaire grondstoffen die vervolgens kunnen worden gebruikt voor ‘nieuwe’ gevelproducten.

Partijen in het ketenakkoord gaan in samenwerking met partners in de kringloop de synergievoordelen benutten. Onderdeel van het ketenakkoord is een (detail)inventarisatie van alle bestaande processen. Dit om zicht te hebben op alle bestaande varianten in het verlengde van de businessmodellen recycling tot en met gevel-als-een-service. Waar zijn verbeteringen en innovaties mogelijk?