Ontwerp

Bij circulair bouwen, hoort circulair ontwerpen. Bij het ontwerpen moet rekening gehouden worden met demontage en hermontage van een gevel. Dat is nodig om gevelproducten na gebruik weer uit een gevel te kunnen halen en/of delen zo schoon mogelijk te kunnen scheiden. Bij het ontwerp wordt de circulaire waarde van de gevel in de toekomst bepaald.
Dit wordt ook wel ‘losmaakbaarheid’ genoemd.

Het ontwerp van de ‘losmaakbaarheid’ van de volgende verbindingen is in ieder geval van belang:
•    de verbinding tussen het frame (de profielen) en de glaslatten;
•    de verbinding tussen het frame en het glas;
•    de verbindingen van het frame met de rubbers en de dichtingen;
•    de verbindingen van het frame met het hang- en sluitwerk;
•    de verbinding van het frame met het stelkozijn indien daar sprake van is;
•    de verbinding van de frames onderling.

De volgende eigenstappen van het ontwerp bepalen de circulaire mogelijkheden in de toekomst: 
•    verbindingstechnieken;
•    toegankelijkheid onderhoud;
•    toegankelijkheid demontage.

Hiervoor is praktijkgericht onderzoek naar losmaakbaarheid nodig. Standaarddetails voor verbindingen zouden circulaire mogelijkheden in de toekomst kunnen vergroten. Gewenste ontwikkelingen omtrent circulair ontwerp zijn in de roadmap benoemd.