Waarde

De bepaling van de waarde van circulaire gevels, zoals hogere kwaliteit, langere levensduur en betere onderhoudbaarheid is niet eenvoudig, Dit, hoewel er onder andere in leidraden stappen gezet worden. Ook bij taxatie is het belangrijk dat op een andere manier naar de gevel gekeken wordt. Dit zou kunnen met behulp van een circulair taxatiemodel.  

Een productenpaspoort voor de gevel op component-, element- en materiaalniveau is hierbij noodzakelijk. Hierin kan de koppeling gemaakt worden naar de (rest)waarde op de verschillende niveaus van hergebruik. De optimale waarde op ieder moment in de tijd is alleen te verzilveren als een fysieke gevel vergezeld gaat van een digitale versie (digital twin) met alle minimaal benodigde informatie. Zie ook Digitalisering.