Collectief retoursysteem

Bestaande gevels vormen een enorm potentieel aan gevels, gevelproducten en materialen. Het herwinnen hiervan is belangrijk om nu en in de toekomst te voorzien in voldoende secundaire materialen en producten. 

Slimme synergie

Door in de gevel, vanuit de verschillende branches en disciplines, samen te werken aan een collectief retoursysteem zijn synergievoordelen te behalen. Denk aan logistiek, maar ook aan het rekening houden met elkaar waardoor iedere stroom aan producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk weer kan worden ingezet.