Waarom?

De basis is het streven naar het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gevels, gevelproducten en -materialen. Dit, voor een volgende cyclus in de biologische en/of technische kringloop. Zo mogelijk maakt, dat wat eens raam, kozijn, deur of vliesgevels was, in een volgende cyclus weer deel uit van de gevel.

Circulair én klimaat

Ten grondslag aan dit streven ligt het vervangen van gebruik van primaire materialen in producten voor gevels door secundaire materialen en/of duurzaam geproduceerde hernieuwbare materialen en/of hergebruik van gevels of gevelproducten. En daarmee en daarnaast CO2-reductie om klimaatverandering tegen te gaan. 
Als logisch gevolg wordt daarom gestuurd op:
1.    Herkomst, wat wordt gebruikt in een nieuwe gevel
2.    Einde levensduur, hoe wordt dat wat uit de gevel komt daarna weer toegepast
3.    CO2 reductie, door de kringloop beter te sluiten 

Anders werken, anders organiseren

Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken. De bouwsector bestaat uit een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire economie is groot, maar de transitie vraagt een specifieke aanpak per product specifieke branche. Om in de gevelbranche grondstoffen her te gebruiken betekent het eind van de levensduur van een gevel niet sloop en afval, maar ontmanteling en demontage en hergebruik of recycling. En dat begint met een collectief retoursysteem.

Aansluiten

Dit dient aan te sluiten op de Rijksbrede en Europese doelstellingen wat betreft klimaat en circulair richting 2030.