Wat gebeurt er al?

De gevelbranche streeft naar een circulaire geveleconomie. Maar ondertussen gebeurt er al veel op dit gebied met de verschillende materialen die in de gevelbouw gebruikt worden.

Metaal

Voor metalen gevels geldt dat circulariteit altijd hand in hand gaat met betere milieuprestaties. Bij recycling van metaal is aanzienlijk minder energie nodig. 
Het recyclen van aluminium kost slechts 5% van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus een enorme CO2 reductie op. 95% van het gevelaluminium wordt na gebruik gerecycled. In nieuwe gevels is 55% van het aluminium al van circulaire herkomst. Afgelopen jaren verliet een groot deel van al het post-consumer aluminium Europa (vooral richting Azië) en halveerde het aantal Europese smelterijen. Door het beter sluiten van de kringloop kan het gebruik van gerecyclede en hergebruikte producten in de gevel worden geborgd en verhoogd.

Kunststof

De leden van de VKG (kunststof) zijn verplicht om mee te werken aan de recycleketen van “end of life” producten, ongeacht hun herkomst, in het VKG Recycle systeem. Door de groeiende vraag uit de markt zien wij initiatieven ontstaan richting volledige circulariteit. Zo zijn er nu al 100% gerecyclede kunststof kozijnen beschikbaar. Door verdere efficiency verbetering van de logistiek en inzamel- en scheidingstechnieken zal het percentage gerecycled materiaal toenemen de komende jaren.

Hout

Hout is een hernieuwbare grondstof en komt bij duurzaam bosbeheer uit een onuitputtelijke bron. De toepassing van hout uit duurzaam bosbeheer levert een cruciale bijdrage aan het beheer van bossen en de lokale economie in het land van herkomst. Als klimaatvriendelijke grondstof wordt door de toepassing van houten gevelelementen CO2-emissies voorkomen én omdat hout - kort gezegd - opgeslagen CO2 is, blijft er tevens gedurende de gehele levensduur van het gevelproduct CO2 in de keten opgeslagen. Na vele jaren en in uiteenlopende producten dienst te hebben gedaan, komt deze opgeslagen CO2, na verbranding voor energieproductie, weer vrij. Mede hierdoor hebben houtproducten een eigen dynamiek en een andere hergebruik/recycling noodzaak.

Glas

Vlakglas is een van de meest circulaire bouwproducten. Jaarlijks wordt er door Vlakglas Recycling Nederland (VRN) ruim 80.000 ton vlakglas afval ingezameld, waarvan 99,4% wordt hergebruikt als grondstof voor de productie van nieuw glas. Circa 10.000 ton vlakglasafval wordt niet gescheiden ingezameld. Dit is een voorwaarde om van vlakglasafval weer nieuw vlakglas te maken. De Vakgroep GLAS streeft ernaar om vlakglasafval zo hoogwaardig mogelijk te recyclen.